NIHONMONODiscovering Japan [Nihon] through authentic craftsmanship [Honmono]

VIEW MORE Search by prefecture or map

MOST VIEWED

 1. ”Hinai Jidori” of Akita Hinaiya

  ”Hinai Jidori” of Akita Hinaiya

 2. Awaji Onion Club – Onions grown in fields where fireflies gather

  Awaji Onion Club – Onions grown in fields where fireflies gather

 3. ”The Adachi Institute of Woodcut Prints” Presenting Ukiyo-e to the world

  ”The Adachi Institute of Woodcut Prints” Presenting Ukiyo-e to the world

 4. Surprisingly large strawberries “Bijin-hime, Okuda Farm”

  Surprisingly large strawberries “Bijin-hime, Okuda Farm”

 5. Traditional Comb of Nagano ”Oroku Gushi craftsman, Kazukuni Aoyagi”

  Traditional Comb of Nagano ”Oroku Gushi craftsman, Kazukuni Aoyagi”

 6. Sweet and largely curved green onions ”Curved Green Onion Farmer, Toshiro Sato”

  Sweet and largely curved green onions ”Curved Green Onion Farmer, Toshiro Sato”

Search by prefecture

Hokkaido・Tohoku
Kanto
Koushinetsu
Hokuriku
Tokai
Kinki
Chugoku
Shikoku
Kyushu・Okinawa